1. Waarom dit Privacy-beleid?

 

Saint Rossi hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in dit Privacy-beleid naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Met dit Privacy-beleid wil Saint Rossi de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verklaart de bezoeker zijn stilzwijgende toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen.

 

Het is mogelijk dat ons Privacy-beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacy-beleid. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 

  1. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Deze website is een initiatief van: Vanroy ecom

Saint Rossi

Gevestigd in Medemblik

KvK: 77328485

E-mail: info@saint-rossi.com

 

  1. Doel van de verwerking

Saint Rossi verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online-ordermethode.

 

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 

De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn Gebruikersprofiel waarmee men aankopen kan stellen op onze webshop.

Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van Gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 

Bij een bezoek aan de website van Saint Rossi worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Saint Rossi bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Saint Rossi en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Saint Rossi zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Saint Rossi. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Saint Rossi heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

  1. Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

 

Als je de website van Saint Rossi wil consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

 

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 

In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.

Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit)

Klik op 'OK'.

Bij browser - Mozilla Firefox

 

Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op 'Opties'.

Op het tabblad 'Privacy' , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

Klik op 'OK'.

Bij browser - Google Chrome

 

Klik op 'Extra' bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.

Klik op de 'Under the Hood' tab, zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop 'Content settings'.

Selecteer nu 'Allow local data to be set'.

Bij browser - Safari

 

Klik op het pictogram 'Cog' bovenaan in uw browservenster en selecteer de 'Voorkeur' optie.

Klik op 'Beveiliging', vink dan de optie die zegt: 'Blokkeer cookies van derden en reclame cookies' aan.

Click 'Save'.

Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

  1. Rechten van de gebruiker?

Iedere Gebruiker kan ervan uitgaan dat Saint Rossi zijn persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Saint Rossi garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. In ieder geval berust de Gebruiker op volgende rechten;

 

Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet. De Gebruiker kan zich ten alle tijden, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Saint Rossi engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie.

Het is aan de Gebruiker om zijn rechten te benutten indien dit gewenst wordt. De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Saint Rossi, per post of per e-mail via info@Saint-Rossi.com. Gelieve steeds een bewijs van identiteit, zoals een kopie van de identiteitskaart, te verschaffen. Saint Rossi verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.